Công ty TNHH Green River Wood&Lumber Việt Nam (2000-2005)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green River Wood&Lumber VN

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 101,862 m2

Tiến độ thực hiện: 2000 – 2005

  • Nhà văn phòng
  • Nhà nghỉ chuyên gia
  • Nhà nghỉ chuyên gia
  • Nhà xưởng
Project's Map: