Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (2001-2003)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dona Pacific

Địa điểm: KCN Sông Mây, Đồng Nai

Quy mô:    40,795 m2

Tiến độ thực hiện: 2001 – 2003

Project's Map: