Cụm văn phòng và nhà nghỉ - Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai

Quy mô: 7,450 m2

Tiến độ thực hiện: 2002 – 2006

Project's Map: