Công ty TNHH Freetrend Industrial A (2002-2003)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Freetrend Industrial A

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Quy mô: 75,364 m2

Tiến độ thực hiện: 2002 – 2008

Project's Map: