Ký túc xá công nhân - Công ty TNHH Ichihiro VN

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ichihiro VN

Địa điểm: Tây Ninh

Quy mô: 4,449 m2

Tiến độ thực hiện: 2006

Project's Map: