Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An (2009-2010)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty CP TMSX XD Hưng Thịnh

Địa điểm: 90 đường 30/04, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 17.186 m2

Tiến độ thực hiện: 2009 -2011

  • Nhà điều hành
  • Nhà khách
  • Nhà khách
  • Trung tâm công nghệ cao
  • Nhà thi đấu
  • Nhà hội trường
Project's Map: