Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (2014-2015)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai

Tiến độ thực hiện: 2014 - 2015

Project's Map: