Công ty TNHH Sung Shin A Việt Nam (2014)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sung Shin A Việt Nam

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 2, Bình Dương

Tiến độ thực hiện: 2014

  • Nhà văn phòng
  • Nhà xưởng
  • Nhà xưởng
  • Nhà ăn công nhân
Project's Map: