Khách sạn Mỹ Lệ

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty CP du lịch thương mại Nông Nghiệp Việt Nam

Địa điểm: 57-59 đường Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu.

Quy mô: 1.934 m2

Tiến độ thực hiện: 1992