Trường CĐ&ĐH Nguyễn Tất Thành (Giai đoạn 2 năm 2015-2016)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn

Địa điểm: 67 An Phú Đông 12, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM

Tiến độ thực hiện: 2015-2016

Project's Map: