Xưởng B và C Công ty TNHH TIMBERLAND (2015-2016)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Timberland – Tập đoàn GREEN RIVER

Địa điểm: Ấp 3 xã Khánh Bình, Thị trấn Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 52.000 m2

Tiến độ thực hiện: 2015 – 2016

Project's Map: