Chính Sách Chất Lượng

Phiên bản để in

Phúc An Thịnh – Vì cộng đồng thịnh vượng!

Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty cam kết mang đến cho Quý Khách hàng những công trình đạt yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, hài hòa về thiết kế với giá thầu hợp lý, thông qua các hành động cụ thể như sau:

  • Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiện hành.
  • Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực và nhận thức của nhân viên đối với yêu cầu công việc, qua đó nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý của Công ty.
  • Tăng cường đầu tư thiết bị thi công hiện đại, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ - kỹ thuật thi công tiên tiến, biện pháp thi công tối ưu nhằm nâng cao sự thỏa mãn của Quý Khách hàng.
  • Khẳng định giá trị thương hiệu, uy tín Công ty thông qua việc tối đa hóa giá trị gia tăng trong thi công xây dựng nhằm mang đến sự thịnh vượng, sung túc cho Quý khách hàng, đối tác, toàn thể nhân viên và Công ty.
  • Xây dựng môi trường làm việc an toàn, không gây ảnh hưởng đến các bên liên quan. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tất cả chung tay “Vì cộng đồng thịnh vượng”.
  • Đảm bảo toàn thể nhân viên thấu hiểu chính sách này, quyết tâm xây dựng PHÚC AN THỊNH ngày một vững mạnh.

 

                                                                   Ngày 25 tháng 02 năm 2017

                                                                           Tổng Giám Đốc

                                                                                  Đã ký

                                                                            LÊ CHÍ CHUÂN