Lịch sử hình thành và phát triển

Phiên bản để in

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÚC AN THỊNH là một công ty thành viên của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI) được hình thành và phát triển như sau:

  • Tiền thân của DECOFI là Xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu Tằm được thành lập ngày 12/09/1990 trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT). Tiền thân Cty Phúc An Thịnh là Đội xây dựng Số 1 trực thuộc Xí ngiệp khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu Tằm.
  • Ngày 31/12/1992 đổi tên Xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu Tằm thành Công ty khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu Tằm.
  • Ngày 21/11/1994 đổi tên Công ty khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu Tằm thành Công ty xây dựng và thiết kế Số 1 (DECOFI).
  • Năm 1997, Đội xây dựng Số 1 chuyển thành Xí nghiệp xây dựng Số 1 trực thuộc Công ty xây dựng và thiết kế Số 1 (DECOFI).
  • Năm 2003, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty xây dựng và thiết kế Số 1 chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Bộ NN&PTNT giữ 10% vốn cổ phần. Xí nghiệp xây dựng Số 1 chuyển thành Trung tâm xây dựng Số 1 trực thuộc DECOFI. Năm 2005, Bộ NN&PTNT bán hết 10% vốn cho cổ đông DECOFI.
  • Năm 2013, DECOFI thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và thành lập 3 công ty thành viên. Trung tâm xây dựng số 1 chuyển thành Công ty TNHH MTV xây dựng Phúc An Thịnh.
  • Từ 08/2018 trở thành thành viên Hưng Thịnh Corporation và chuyển tên thành Công ty TNHH Hai Thành Viên Phúc An Thịnh

Công ty TNNH Hai Thành Viên xây dựng  Phúc An Thịnh đội ngũ nhân sự là lực lượng nòng cốt của DECOFI với hơn 24 năm kinh nghiệm.